Ordningsföreskrifter

Boendevillkor
 • Fast bostadsadress och legitimation krävs för att få vistas på SCR anslutna campingar
 • Husvagn/husbil skall vara inregistrerad som motordrivet fordon
 • Anmäl alltid din ankomst i receptionen
 • Vid incheckning skall giltigt Camping Key Europe uppvisas, saknas det utfärdar vi ett i receptionen (gäller ej stugor)
 • Mellan kl 23.00-08.00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster, då är det bilkörning förbjudet och radio/stereo förbud. Under dagtid skall musikinstrument och radio/stereo användas med låg volym
 • Respektera dina grannars önskan om att vara ifred och håll ordning på din campingtomt eller i din stuga under vistelsen. Sopor och annat avfall slängs vid befintlig avfallsstation.
 • Till en campingtomt ingår parkering för 1 bil. Extra bil, båtkärra, släpkärra mm får parkeras på närliggande parkeringsplats
 • Husdjur ska hållas kopplade inom området och rastas utanför campingområdet
 • Har du påbörjat din vistelse hos oss men av något skäl tvingas avbryta den, sker ingen återbetalning av betalad avgift.
 • All vistelse på Strömstad Camping sker på egen risk, vårdnadshavare ansvarar för sina barn
 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador eller förlust av campinggästernas ägodelar
 • Gästen är fullt ansvarig för alla ev. skador som uppstår på boendet eller på anläggningens inventarier om incheckad gäst eller någon i dess sällskap varit vårdslös
 • Gästen förbehåller sig att städa ordentligt före avresa, följ städinstruktionerna i boendet, även campingtomt skall lämnas avstädad, om detta inte iakttas kommer Strömstad Camping att debitera en avgift från 1500 SEK
 • Strömstad Camping har rätt att säga upp avtalet (man har ingått ett avtal med Strömstad Camping så fort man checkat in på anläggningen) med omedelbar verkan om gästen eller någon i dess sällskap bryter mot någon av ovanstående regler eller uppträder otrevligt eller hotfullt mot någon i personalen eller annan gäst på Strömstad Camping. I det fall avtalet sägs upp måste gästen och hela dess sällskap omedelbart flytta från boendet/ anläggningen utan återbetalning
 • Strömstad Camping förbehåller sig rätten att vid omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Strömstad Camping ansvarar inte för kvarglömda tillhörigheter
 • Om gästen eller någon i dess sällskap vid upprepade tillfällen bryter mot ordningsföreskrifterna och måste sägas till tillkallas Securitas. Gästen debiteras då en kostnad från 2000 sek.


Stugregler

 • Stugan disponeras från kl 15.00 ankomstdagen till kl 12.00 avresedagen
 • Till stugan ingår 1 st parkeringsplats
 • Husdjur är ej tillåtet i stugan
 • I hyran ingår ej sänglinne. Finns engångslakan att köpa i receptionen
 • Inventarier för inomhusbruk får ej användas utomhus
 • Stugan och stugtomten skall hållas städad under vistelsen på Strömstad Camping. Sopor och annat avfall lämnas på hänvisad avfallsstation
 • Gästen är fullt ansvarig för alla ev. skador som uppstår på boendet eller på anläggningens inventarier om incheckad gäst eller någon i dess sällskap varit vårdslös
 • Gästen får inte låta fler personer övernatta än det som avtalats, eller på tomten ställa upp tält, husvagn, musikanläggning etc.
 • Radio och musikinstrument skall användas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl 23.00-08.00
 • Respektera dina grannars önskan om att få vara ifred
 • Om den incheckade eller någon i dess sällskap bryter mot boendevillkoren eller uppträder otrevligt eller hotfullt mot någon i personalen eller annan gäst på Strömstad Camping har Strömstad Camping rätt att säga upp avtalet med gästen med omedelbar verkan, utan återbetalning. Strömstad Camping har även rätt att stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Strömstad Camping ansvarar inte för kvarglömda tillhörigheter.
 • Om gästen eller någon i dess sällskap vid upprepade tillfällen bryter mot ordningsföreskrifterna och måste sägas till tillkallas Securitas. Gästen debiteras då en kostnad från 2000 sek.